• Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Přístupnost
Při tvorbě webových stránek byl kladen důraz na pravidla přístupnosti. Stránky jsou vytvořeny se snahou o přístupnost obsahu a funkčnosti a splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné i pro alternativní prohlížeče (textové prohlížeče, hlasové čtečky) a pro osoby se specifickými potřebami. Stránky odpovídají webovým standardům konsorcia W3C HTML 4.01 Transitional a byly validovány nástroji http://validator.w3.cz/http://validator.w3.org/. Web po technické stránce vychází z nejnovějších poznatků a trendů respektujících kvalitativní atributy webových stránek, ke kterým patří důvěryhodnost, nájditeľnosť a využitelnost. Stránky se bez problémů dají používat s vypnutými obrázky nebo kaskádovými styly a jsou funkční i bez podpory klientských skritovacích jazyků (JavaScrit, Flash a pod.).

Navigace

K hlavní navigaci slouží menu, které je umístěno v pravé horní části stránky. Tyto odkazy dělí stránky a tovar na jednotlivé "sekce". Všechny textové odkazy jsou odlišeny od okolního textu jinou barvou a podtržením. Odkazy se neotevírají do nového okna.

Barvy
Všechny barvy textu a pozadí jsou navrženy tak, aby byly v dostatečném kontrastu a měli dostatečný rozdíl jasu. Texty by měly být dobře čitelné i pro uživatele s poruchami zraku a pozornosti a jinými disfunkcemi žalujícími vnímání textového obsahu.

Pokud na těchto stránkách narazíte na technické chyby nebo cokoliv, co Vám ztěžuje přístup k obsahu, případně odporuje pravidlům přístupnosti, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk. Případné nedostatky se pokusíme co nejdříve odstranit.